תחזוקת לוחות חשמל

 

תחזוקת לוחות חשמל מתח נמוך
:

 

 • איטום לוחות חשמל למניעת אבק וכניסת מזיקים
 • בדיקות ויזואליות
 • חיזוק ברגים
 • ניקוי הלוחות בהתזת CO2
 • בדיקת הארקות המתקן
 • בדיקת ממסרי פחת , הגנות ומפסקי זרם
 • בדיקות נקודות התחממות בלוחות החשמל ע"י צילום טרמי 
 • שימון צירי דלתות התאים 
 • בדיקת מאווררי הלוח
 • כל עבודה במשרד פיקוח מהנדס חשמל  וצוות חשמלאים מקצועי
 • ביצוע תיקון ליקויים בהתאם לממצאי הבדיקה במקום