יתרונות שיטת הניקוי

 

 

                                                              

1 מצמצם את הפסולה הרעילה.

 

2 מוריד משמעותית את צריכת החשמל וזליגות בלוחות חשמל .

 

3מצמצם את אחוז שריפה בלוחות חשמל.

 

4 ניקוי בקרח יבש ללא שימוש בחומרים כימים.

 

5 מעלה את רמת  הבטיחות בלוחות חשמל .

 

6 מוריד  טמפרטורה ועומס בלוחות חשמל.

 

7 ידידותי לסביבה לא רעיל קרח יבש.

 

8 עבודה על ציוד רגיש ואלקטרוני.

 

9 מעלה את אורך החיים בלוחות חשמל.

 

 10 בלוחות חשמל מתח נמוך ניתן לעבוד בלוחות חשמל תחת מתח לפי הוראות בטיחות