גלריה

 

1.שטיפת הלוח בחומר מתאים. עבודה תחת מתח CO2 , על פי חוק החשמל לעבודה תחת מתח.

.פירוק פנלים, וכל כיסוי אחר,לצורך שטיפה יסודית של כל
אביזרי הלוח (פסי צבירה, מפסקים, וכ"ד).

 

2.צילום תרמי וחיזוק ברגים במידה וצריך.

לאחר ניקוי - צילום הלוח כאשר כל הכיסויים הוסרו, ומתן דוח מלא של הצילום , וציון הליקויים שתוקנו בתוספת צילום.


3.בדיקת איכות הארקה.

בדיקת עכבת הלולאה LT עם מכשיר תקני ע"י מהנדס חשמל. (לא מחויב בודק).

מתן דוח בדיקה מסודר.

 

4. ניקיון חדר החשמל במידה והלוח ממוקם בחדר חשמל.

נקיון חדר החשמל או התחנה שבה מוצב הלוח.


5 בדיקת נורות סימון


6 בדיקת פחתים

 

שיקום טנקים באתר הנצחה לטרון יד לשריון